Dalaman-Fethiye yolu üzerinde Dalaman’dan 2 km sonra sağda Şerefler köyü sapağını görecek ve anayoldan ayrılacaksınız. Şerefler sapaktan 1 km ileride. Kalynda antik yerleşiminin kalıntıları ise köyün okulunun 200 metre yukarısanda, tepe üzerinde çevresindedir. Kalynda bir Karia kenti. Kentten bugüne ulaşan fazla bir kalıntı yok. Hepsi hepsi birkaç duvar parçası o kadar. Tarihçi Heredot, Kalynda’dan söz ederken, kentin bir dönem Kaunos egemenliği altında kaldığını, sonra Knidos’un desteğini alarak Kaunos’a karşı ayaklandığını, Kaunos kuşatması başlayınca da bu defa Rodos’tan yardım istediğini anlatır. Kalynda’lılar sikke de basmışlar. Sikke üzerinde Zeus başı ile şimşek tutan kanatları açık kartal kabartması yer alır.

KAPIDAĞ YARIMADASINDA ANTİK YERLEŞİMLER

Krya, Lissai ve Lydai antik yerleşimlerini içine alan bir tura ne dersiniz. Hiç birinde kazı yapılmamış bu kentlerin. Kalıntılar da dağınık ama yine de keyifli bir gezi olacağına kuşku yok.

Krya kimi tarihçilere göre karya, kimilerine göre Lykia kenti. Taşyaka’daki kaya mezarları buranın Lykia kenti olduğunun bir işareti

Krya’nın güneybatısında, Kargın gölünün güneyinde Lissa kalıntıları, Fethiye körgezinin batı ucunda Lydai kent kalıntıları çıkacak önünüze. Bizans döneminde önem kazandığı sanılan Lydai’de bu döneme ait kalıntılar göreceksiniz.